?

Log in

No account? Create an account

Via • Porcelain and design workshop of Szilvia Vágó

Lezajlott a Szépművészeti Múzeum "Kézzelfogható Művészet Mindenkinek" konferenciája

Journal Info

Name
via_design
Website
Vágó Szilvia

Lezajlott a Szépművészeti Múzeum "Kézzelfogható Művészet Mindenkinek" konferenciája

Previous Entry Share Next Entry
2013. május 3-án lezajlott a Kézzelfogható Művészet Mindenkinek kiállításhoz kötődő konferencia a Szépművészeti Múzeumban, melyet az Európai Esélyegyenlőségi Naphoz kapcsolódva a Kézzelfogható Alapítvány szervezett. A programokon kiállítóként és előadóként is szerepelve magam is kíváncsian vártam az előadásokat, melyekből egy ízelítőt állítottam itt össze.

Első előadóként Dr. Csocsán Emmy, a dortmundi Műszaki Egyetem Rehabilitációs Tudományok Karának professzorasszonya Párbeszéd a művészetek segítségével címmel beszélt szakmai tapasztalatairól. Többek között említette a nem látók és aliglátók rajzoktatásának módját és fontosságát, térbeli alakzatok kitapintható, kétdimenziós leképezését, a "tapintva látás" elsajátításának rávezetési technikáját. Kivetítette és szóban is körülírta Esref Armagan vak festő és Dobos Sándor látássérült fotóművész néhány alkotását.


Kézzelfogható Művészet Mindenkinek, Szépművészeti Múzeum, 2013
Fotó: Ágoston István

Másodikként beszélhettem a TactiLane – porcelán tulajdonságait felhasználó, tapintásra összpontosító – kollekcióról, melyet a 2011. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj keretén belül, a Kézzelfogható Alapítvány és több nem látó személy közreműködésével hoztam létre. Elmeséltem a kollekció koncepcióját (a tárgyak felületén kialakított ösvények tévesztés nélküli bebarangolása a feladat és a cél), valamint megosztottam keletkezésének és kivitelezésének körülményeit, módszereit, a látó - nem látó párbeszéd iparművész szemmel történő megközelítését. A teljes anyag megtalálható egy korábbi blogbejegyzésben, a háttéranyagként szolgáló kutatással együtt.

Ezt követően adott elő Prónay Bea Milyen akadályokba ütközik az egyenlő esélyű hozzáférés? címmel. Előadásában az akadálymentesítési igények sokféleségét és az ebből fakadó nehézségeket említette, valamint pozitív hazai példákat emelt ki. Pandula András nyomán utalt arra is, hogy az igazi akadálymentesítés az akadálymentesítés elkerülése, vagyis mindenki számára hozzáférhető és használható terek, valamint tárgyak tervezése a cél.

Hazai példák tekintetében kiemelkedő a Szépművészeti Múzeum tevékenysége, mellyel kapcsolatban Dr. Bartos Zoltán, a Múzeum múzeumpedagógiai főosztályának főosztályvezetője osztotta meg tapasztalatait Egy kiállítás tervezése tapintható formában címmel. Előadásában említette a Múzeum által eddig rendezett tapintható tárlatokat: A fáraók után, 2005; Sigismundus – Rex et Imperator, 2006; ...és akkor megérkeztek az inkák, 2007; Reneszánsz a fáraók Egyiptomában, 2008; A Mediciek fénykora, 2008. Dr. Bartos Zoltán  bemutatta továbbá  a tárlatokon használt installációs elemeket, melyek a nem látók tájékozódását, a kiállítások önálló látogatását segítette elő. Tapasztalata szerint egy tapintható kiállítás látók és nem látók találkozási színtereként az érzékenyítés eszköze is lehet - hasonlóképpen, ahogyan a jelenlegi Kézzelfogható Művészet Mindenkinek kiállítás is.

Dr. Cecile Ranise, a szentendrei Skanzen akadálymentesítésében és a budapesti Ludwig Múzeum tapintható tárlatának létrehozásában is közreműködő, francia származású akadálymentesítés szakértő Akadálymentesítés a múzeumokban címmel azt írta körül, mit értünk, mit kell értenünk akadálymentesített múzeum alatt. Ennek megfelelően Dr. Cecile Ranise előadásában elmondta, hogyan lehet megkönnyíteni a múzeum megközelítését – beleértve a múzeum környezetében lévő tömegközlekedést is –, az épületben való közlekedést és belső tájékozódást, a szolgáltatásokhoz és információhoz való korlátlan hozzáférést. Külön érintette a kiállításokat és programokat, melyek akadálymentesített látogatásához – a tér megfelelő kialakításán túl – hangsúlyozottan hozzátartozik a személyzet megfelelő felkészítése a fogyatékkal élők fogadására és vezetésére.

Pandula András építészmérnök Az épített környezet akadálymentesítése című előadásában az akadálymentesítés helyett az úgynevezett egyetemes tervezést állította középpontba. Ezek szerint a vakok és gyengénlátók számára kialakított terek és tárgyak – amennyiben megfelelnek a fogyatékkal élők igényeinek – meg fognak felelni a látóknak is. Pandula kiemelten foglalkozott a vakok közlekedését, tájékozódását segítő vezetősávokkal, melyek közül számos jó és rossz példát vetített és elemzett.

Ezt követően Bonecz Ervin 90 decibel címmel az azonos elnevezésű projektről beszélt. A projekt középpontjába – társaival egyetemben – a színházak akadálymentesítését helyezte. Céljuk színházi előadások és filmek elérhetővé tétele látás- és hallássérült emberek számára, látássérülteknek narrált, hallássérülteknek jelelt változatban. Az ügy érdekében – brit gyakorlatra alapozva – külön színházi jelnyelvi tolmácsképzést indítottak. Közreműködésükkel egyes helyszíneken már most is megtekinthetőek előadások. További céljuk látássérültek számára narrált tárlatvezetések tartása múzeumi kiállításokon.

A programsorozat záró előadását Kroll Zsuzsa tartotta, aki nem látó személyként osztotta meg tapasztalatait a vizualitás megéléséről A kézen fogott pillanat címmel. Elmesélte, hogyan találkozik egy vak ember a művészettel, hogyan éli azt át, valamint, hogyan befolyásolják ezt a különböző személyiségtípusok. Ahogyan említette, nem látók között ugyanúgy vannak vizuális és nem vizuális típusok, mint látók között - egyesek szóbeli közlés alapján bizonyos dolgokat ugyanúgy könnyen el tudnak képzelni és meg tudnak érteni, míg mások kevéssé. Hasonló összefüggést említett a művészetek iránti fogékonyság terén is. A témával kapcsolatban Kroll Zsuzsa a jelenlevőkkel beszélgetést kezdeményezett, amellyel a konferencia barátságos és személyes hangvételben zárult.

Személy szerint a konferenciát kiemelten tartalmasnak és hasznosnak ítélem meg, sokat tanulhattunk a nap folyamán. Előadóként és kiállítóként jelen lenni pedig külön nagy megtiszteltetés volt számomra.

A Kézzelfogható Művészet Mindenkinek kiállítás 2013. május 26-ig a Szépművészeti Múzeum nyitva tartási idejében látogatható. A képzőművészek, iparművészek és fogyatékkal élő alkotók műveiből rendezett tárlaton lehetőség van arra is, hogy látók bekötött szemmel, látássérült személyek vezetésével a tapintás útján tapasztalják meg az alkotásokat. A kiállítás különleges élmény látóknak és nem látóknak egyaránt - meglátogatását csak ajánlani tudom!

Kiállítók: Ágoston István, Balvinszky Orsolya, Dr. Rácz J.Zoltán, Fusz György, Jovány Barbara, Kecskés Krisztina, Kelemen Tímea, Kimlei Gábor, Kiss Attila, Kövér Annamária, Kukli Albert, Lukács Temmel Magdolna, M.Gémes Katalin, Magony Zsuzsanna, Magyar Judit Mária, Markolt György, Pap Gábor, Papakosztandi Mária, Pázmándi Antal, Rejka Erika, Szabó Edit, Szemereki Teréz, Szombati Panni, Terebessy László, Tompa László, Vágó Szilvia, Zámbó Attila, Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő speciális Szakiskola (Noé bárkája): Bandúr Kata, Erdei Gábor, Farkas Tímea, Helfrich Tamás, Szalay Anna, Hiller Dávid, Huszárik Petra, Kádár Édua, Nitsch Norbert, Prószéky Anna, Szabó József, Szirmai Ádám
.


A rendezvény főszervezője a Kézzelfogható Alapítvány.

www.kezzelfoghato.hu
info@kezzelfoghato.hu

Cím: 1205 Budapest, Nyáry Pál u. 9.
Telefon: 0620-2840-822
Bankszámlaszám: 11714051-20000370
Adószám: 180 18143-1-43
Powered by LiveJournal.com